Alla nya elever som tar läxhjälp av Study Fuel får gå igenom ett test, som visar vilken inlärningsmetod som fungerar bäst för eleven. 

 

Olika människors inlärning sker på olika sätt och för att få ut så mycket som möjligt av studierna är det oerhört viktigt att känna till hur man själv fungerar.

 

Våra coacher (läxhjälpare) lär ut studieteknik och hjälper till med studierna.

När eleven börjar få bättre betyg ökas också studiemotivationen.

Med större motivation blir skolan mycket roligare och enklare.  

Inlärningssätt

FO-Nummer:

2907313-1