top of page

Så fungerar det

Vi finns här för dig. Du når oss enklast via e-post info@studyfuel.fi, eller per telefon +358 457 580 1234. Vi går tillsammans igenom behoven och coachen återkommer till er för att boka ert första möte på överenskommen plats.  

Vid första mötet går vi igenom vad som behöver göras, studieteknik och om coachen anser att det behövs görs ett test vilken inlärningsstil som passar bäst för eleven. Det finns många olika sätt att lära sig.

Support Call

Inlärning

Våra coacher (läxhjälpare) lär ut studieteknik, stärker självförtroende och kunskap.

När eleven får bättre självförtroende ökar också studiemotivationen.

Med ökad motivation blir även skolan mycket roligare och enklare.

 

Coachen kan tillsammans med eleven kontrollera vilket inlärningssätt som skulle passa eleven bäst. 

De olika lärstilarna kan enkelt delas in:

 

Visuellt lärande                                              

Lära genom att se, t ex illustrationer eller bilder

Auditivt lärande                                              

Lära genom att lyssna, begrunda och diskutera

Kinestetiskt lärande                                        

Lära genom att göra/utföra genom kroppsrörelser eller via experiment.

Vad passar bäst för Er? Vi anpassar oss efter elevens behov.

Day School lärare

KUNDVILKOR

KLIPPKORT


Våra klippkort gäller i fyra månader efter införskaffningsdatum. Därefter inaktiveras kortet.
Har du inte hunnit använda alla lektioner på klippkortet efter fyra månader? Kontakta Study Fuel och aktivera kortet igen. För en sådan åtgärd dras en timme bort från kortet.
 


FÖRHINDER


Får du förhinder att komma på en lektion ska du ta direktkontakt med din coach eller Study Fuel senast kl. 10:00 samma dag som lektionen var bokad. Om återbudet kommer senare debiteras en 60 min lektion.
Om en coach får förhinder meddelas du senast 4 timmar före lektionen. Ifall coachen uteblir utan att meddela bjuder vi på en 60 min lektion kostnadsfritt.


NÖJDHETSGARANTI

Önskar du fortsätta, men känner att du vill byta coach? Byte av coach är möjligt utan extra kostnad. Kontakta Study Fuel & Family Support så löser vi det.
Om du som kund är missnöjd med din första lektion och känner att du vill avbryta läxhjälpen så betalar du inget.

bottom of page