Inlärningstest
 

Alla nya elever får gå igenom detta test för att coachen ska få en bättre överblick över vilket inlärningssätt som passar eleven bäst. 

TESTA DIN LÄRSTIL

 

De olika lärstilarna kan grovt indelas i:

 

Visuellt lärande                                                   Lära genom att se, t ex illustrationer eller bilder

Auditivt lärande                                                   Lära genom att lyssna, begrunda och diskutera

Kinestetiskt lärande                                           Lära genom att göra/utföra genom kroppsrörelser 

Taktilt lärande                                                     eller via experiment.

 

 

 

Som vi lär in – lär vi också ut

 

Tycker vi om att läsa ett material först, hellre än att lyssna och diskutera, då kommer vi med största sannolikhet, undermedvetet, att utgå från att detta är det bästa sättet även för andra att ta in samma budskap.

 

 

Fyll i test – vilken lärstil är du?

 

 

FO-Nummer:

2907313-1